ค้นหา
Sign In    Sign Upบริการรับจำนำรถยนต์ จำนำมอเตอร์ไซค์

บริการรับจำนำรถจอด

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้
จำนำรถจอดมีเล่ม
สมุดคู่มือทะเบียนรถ
สำเนาบัตรประชาชนตัว
สำเนาทะเบียนบ้าน    

จำนำจอดรถไม่มีเล่ม 
สัญญาเช่าซื้อ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน 
ใบเสร็จค่างวด

มอเตอร์ไซค์ Bigbike อินวอย / สรรพสามิตร
เอกสารอินวอยรถ / ใบเสร็จสรรพสามิตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน 


 


บริการรับจำนำรถจอด สำหรับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ รถติดไฟแนนซ์

 
• เราเสมือนเป็นตัวช่วยทางด้านการเงินให้กับลูกค้า เพิ่มความสะดวก
  ทางด้านการเงิน เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับท่าน
  และลดช่องว่างระหว่างสถาบันทางการเงินกับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้า
  ถึงความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้อย่างรวดเร็วและทันถ่วงที
 
• บริการไถ่ถอนจำนำ สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน
   ยังไม่สามารถไปส่งดอก หรือยังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอนรถที่จำนำไว้
   แต่รถกำลังจะถูกยึด เรายินดีให้ความช่วยเหลือไถ่ถอนรถที่กำลัง
   จะถูกยึดให้ก่อน
 
• บริการโยกย้ายการจำนำ สำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหา
   หรือไม่สบายใจกับผู้รับจำนำรายอื่น เรายินดีให้บริการโยกย้าย
   การจำนำจากที่อื่นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะสวก และมีความสบายใจ
   จากการจำนำจอดรถยนต์ดังกล่าว
   
1 to 1 of 1
Site map

About as


00000
© 2008 - 2012 i4store.com. all right reserved. Privacy Policy | Term of use